شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) در سال 1345 طی شماره 11168 در اداره ثبت  شرکتها و  مالکیت  صنعتی تهران  و با نام شرکت سهامی یکدل ثبت گردید  و در  آبان ماه  1350  نام شرکت  به سرمایه گذاری البرز (سهامی خاص) تغییر یافت  و در  سال 1353  از سهامی خاص به  سهامی عام تبدیل شد  و در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و سهام آن مورد معامله قرار گرفت

 

اساسنامه  شرکت  عبارتست   از  سرمایه گذاری   و  مشارکت  در  شرکتها  و موسسات تولیدی،  بازرگانی ،  ساختمانی،  خرید و  فروش سهام  آنها،  اوراق بهادار و  اوراق قرضه  و انجام  هر گونه  عملیات بازرگانی  مجاز مربوط به موضوع شرکت

 

آخرین سرمایه  شرکت  بر اساس مجمع عمومی  فوق العاده  صاحبان سهام  در  مورخ  28/4/1382 مبنی بر افزایش  39،4 درصدی سرمایه شرکت ،  برابر با  440،000،000،000 ریال  می باشد و تعداد سهام شرکت نیز برابر با 440،000،000 عدد سهم می باشد

 

شرکت سرمایه گذاری البرز ، 24 شرکت تولیدی و خدماتی را تحت پوشش خود دارد. که این شرکتها در 5 گروه دارویی،  شیمیایی،  خدماتی،  غذایی و  سایر تقسیم بندی شده اند  و  با  احتساب شرکتهای  اقماری  این شرکتها در مجموع 39 شرکت در گروه سرمایه گذاری البرز قرار دارند

جمع تعداد کل پرسنل البرز با احتساب کارکنان دائم و موقت 6929 نفر می باشد

 

شرکت سرمایه گذاری البرز علاوه بر  شرکتهای فوق  که در آنها  سهامدار عمده محسوب می شود در چندین شرکت بورسی دیگر نیز سرمایه گذاری کرده و سهام آنها را در بورس اوراق بهادار تهران خرید و فروش می کند

 

در سالهای اخیر  سیاست شرکت  سرمایه گذاری البرز   به سمت  تمرکز   بیشتر بر روی شرکتهای دارویی و شیمیایی سوق یافته است

سهم شرکت سرمایه گذاری البرز در بورس اوراق بهادار با همت و مساعی مدیران و کارکنان شرکت، همواره روند رو به رشد و سودآوری را داشته است و برای خریداران سهام شرکتهای بورسی همواره به عنوان سهام قابل اطمینان برای سرمایه گذاری مطرح بوده و هست