نام طرح: تولید و بسته یندی انواع محصولات شوینده (شرکت تولی پرس)ا

محل طرح:جمهوری تاجیکستان - شهر دوشنبه

محصولات: پودر لباسشوئی ، مایع ظرفشوئی، سفید کننده، پودر کفشوی و صابون دترجنت

ظرفیت اسمی: 4،850 تن انواع محصولات در سال

حجم کل سرمایه گذاری: 891،913 دلار

نحوه مشارکت: 60 درصد شرکت تولی پرس و 40 درصد بخش خصوصی

مرحله اجراء:  مشخصات طرح در حال مطالعه و بررسی می باشد

سودآوری طرح:  بر اساس محاسبات  اولیه  پیش بینی می شود سود خالص طرح در سال اول بهره برداری  300،902  دلار  و  در  سال  دوم  بهره برداری  346،151  دلار  و  در سال سوم  بهره برداری  به رقم 393،200 دلار برسد

        

نام طرح: تولید انواع پودرهای خوراکی

محل طرح:تبریز - کارخانه شرکت کشت و صنعت پیاذر

محصولات: انواع پودر آبمیوه، پودر تخم مرغ ، پودر آب پنیر و غیره

ظرفیت اسمی: 1000-800 کیلوگرم در ساعت محصول ( بسته به نوع محصول)ا

حجم کل سرمایه گذاری: 3،860 میلیون ریال

سرمایه طرح: 1،158 میلیون ریال

مرحله اجراء:  در آستانه تولید آزمایشی می باشد

سودآوری طرح:  طرح سود آور بوده و بر اساس برآورد بعمل آمده معادل کل سرمایه گذاری در سال اول بهره برداری یرگشت می شود

        

نام طرح: تولید داروهای ضد سرطان شرکت داروسازی سبحان

محل طرح:رشت - کارخانه داروسازی سبحان

محصولات: تعداد 16 قلم و یالهای فریز دراید و تزریقی و تعداد 11 قلم کپسول و قرص

ظرفیت اسمی: تعداد 1،330،000 عدد ویالهای فریز دراید و تزریقی و تعداد 11،520،000 عدد قرص و کپسول

حجم کل سرمایه گذاری: مبلغ 45،732 میلیون ریال شامل 7،600 هزار دلار هزینه های ارزی

سرمایه: 13،720 میلیون ریال

مرحله اجراء:  قراردادهای اولیه منعقد گردیده و عملیات ساختمانی در مرداد ماه سالجاری شروع میشود ، ماشین آلات خارجی در حال حمل به کشور می باشند. موافقت سیستم بانکی برای اخذ تسهیلات دریافت شده است

سودآوری طرح:  از سال  اول  بهره برداری سودآور بوده و در سال دوم بهره برداری با ظرفیت 80% مبلغ 5،648 میلیون ریال معادل 41 درصد سرمایه سود سهام خواهد پرداخت

        

نام طرح: تولید نوشابه های گازدار

محل طرح: تهران - کارخانه شرکت ویتانا

محصولات: انواع نوشابه گازدار در بسته بندی های مختلف

ظرفیت اسمی: بالغ بر 29،000،000 عدد انواع محصولات در سال

حجم کل سرمایه گذاری: مبلغ 20،169 میلیون ریال

سرمایه: مبلغ 4،600 میلیون ریال

میزان اشتغال زائی: تعداد 18 نفر

مرحله اجراء:  در مرحله حمل ماشین آلات خارجی طرح به محل کارخانه

سودآوری :  طرح در سال اول بهره برداری با ظرفیت 10 درصدی از سودی معادل 2،247 میلیون ریال برخوردار خواهد بود و این مبلغ در سال پنجم بهره برداری به 15،000 میلیون ریال خواهد رسید

        

نام طرح: تولید مواد اولیه داروئی

محل طرح: ساوه - شهر صنعتی کاوه - شرکت البرز سازه

محصولات: 20  قلم مواد اولیه مورد استفاده در تولیدارو

ظرفیت : 370 تن انواع مواد اولیه مورد مصرف در صنایع داروسازی

حجم کل سرمایه گذاری: مبلغ 57،000 میلیون ریال

سرمایه: مبلغ 18،000 میلیون ریال

میزان اشتغال زائی: تعداد 62 نفر

مرحله اجراء:  در مرحله اجرای عملیات ساختمانی و حمل ماشین آلات خارجی به محل کارخانه می باشد

سودآوری طرح: با توجه به سودآوری مناسب، طرح قادر است علاوه بر بازپرداخت تسهیلات در سال اول بهره برداری سود سهامی معادل 48% سرمایه را پرداخت نماید که این رقم در سال دوم و سوم به ترتیب به 85% و 140% خواهد رسید

        

نام طرح: تولید پودر سنگین

محل طرح: شهر صنعتی البرز- کارخانه شرکت تولی پرس

محصولات: انواع پودرهای لباسشوئی دستی ، ماشینی، صنفی و صنعتی

حجم کل سرمایه گذاری: 28،800 میلیون ریال

ظرفیت اسمی تولید:  سالیانه 15،000 تن پودر سنگین

مرحله اجراء: طرح در مرحله پایانی نصب ماشین آلات می باشد

        

نام طرح: تولید کریستال سولفات سدیم (شرکت سولفاتیک)ا

محل طرح: اراک - اراضی دریاچه میقان

محصولات: کریستال سولفات سدیم مورد استفاده در پودرهای شوینده

ظرفیت : 10،000 تن در سال

حجم کل سرمایه گذاری: مبلغ 3،897 میلیون ریال

میزان اشتغال زائی: 15 نفر

مرحله اجراء:  در مرحله بررسیها و مطالعات نهائی می باشد

سودآوری طرح: درصد حاشیه سود طرح 10 درصد و دوره بازگشت سرمایه 9/5 سال می باشد

        

که از اقلام مهم تشکیل دهنده پودرهای شوینده  (S.T.P.P) نام طرح: تولید سدیم تری پلی فسفات

می باشد

محل طرح: خرمشهر

محصولات: 20سدیم تری پلی فسفات

ظرفیت : 50 هزار تن در سال

حجم کل سرمایه گذاری: 124،268 میلیون ریال هزینه ریالی بعلاوه 5 میلیون دلار ارزی

سرمایه طرح: 28،880 میلیون ریال

میزان اشتغال زائی: 100 نفر

مرحله اجراء:  در مرحله گشایش اعتبار اسنادی مربوط به ورود ماشین آلات 

 ارزش تولیدات سالیانه:  در ظرفیت نهائی 151،000 میلیون ریال

 صرفه جوئی ارزی: سالیانه در حدود 5/22 میلیون ریال

سودآوری طرح: مناسب بوده بنحوی که با تولید 80 درصد ظرفیت اسمی در سال اول بهره برداری از سودی مبلغ 9،460 میلیون ریال یعنی معادل 32 درصد سرمایه برخوردار خواهد بود

        

نام طرح: تولید آنتی بیوتیک ( شرکت شیمی داروئی ریحانه اصفهان)ا

محل طرح: اصفهان

محصولات: 26 قلم انواع آنتی بیوتیک

ظرفیت اسمی : 233 میلیون عدد در سال

حجم کل سرمایه گذاری: 144،912 میلیون ریال

سرمایه طرح: 43،474 میلیون ریال

میزان اشتغال زائی: 338 نفر

 ارزش تولیدات سالیانه:  68،735 میلیون ریال

سودآوری طرح: طرح از سودآوری بالائی برخوردار است و در سال اول بهره برداری با ظرفیت 82 درصد، سودی معادل 25،654 میلیون ریال خواهد داشت

        

نام طرح: تولید محصولات ویتانا

محل طرح: جمهوری تاجیکستان - شهر دوشنبه

محصولات: انواع بیسکویت، شیرینی، پفک، تافی و ماکارونی

ظرفیت اسمی : معادل 3،170 تن انواع محصولات در سال

حجم کل سرمایه گذاری: معادل 859،320 دلار سرمایه گذاری ثابت

نحوه مشارکت: 60 درصد شرکت ویتانا و 40 درصد بخش خصوصی

مرحله اجراء: مشخصات طرح در حال مطالعه و بررسی می باشد

سودآوری طرح: پیش بینی می شود طرح در سال اول بهره برداری با 70 درصد ظرفیت سود ویژه ای معادل 687،617 دلار و در سال سوم 749،930 دلار و در سال سوم به 765،670 دلار برسد